Navigácia

Navigácia

  • Naši maturanti 2017/2018

   Naším maturantom držíme palce!!!

  • Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019

  • Postupujeme na majstrovstvá Slovenska v behu na 1500 m

                                          ATLETIKA

                       MAJSTROVSTVÁ KRAJA  V ATLETIKE SŠ

     Dňa  15. 05. 2018 sa na štadióne v Martine konalo krajské kolo stredných škôl v atletike.  Jedná sa o postupovú súťaž jednotlivcov . Víťazi každej disciplíny postupujú na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať 19. 06. 2018 v Nových Zámkoch.

            NAŠA ŠKOLA MÁ PO PIATICH ROKOCH ZASTÚPENIE NA MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA V BEHU NA 1500 m A TO ZÁSLUHOU NAŠEJ  

                    DOMINIKY  VACEKOVEJ

      

   Štafeta našich dievčat skončila na

                   1. mieste

   Podľa pravidiel súťaže štafety na  Majstrovstvá  Slovenska  nepostupujú.                         

   ĎAKUJEME  ZA  VZORNÚ REPREZENTÁCIU ŠKOLY A BUDEME DRŽAŤ PALCE NA MAJSTROVSTVÁCH  SLOVENSKA!!!!!!!!!

                                                                                                                    BT

  • ZDRAVÁ A BEZPEČNÁ ŠKOLA  Na Gymnáziu J. C. Hronského vo Vrútkach

   ZDRAVÁ A BEZPEČNÁ ŠKOLA  Na Gymnáziu J. C. Hronského vo Vrútkach

    

    Vážení rodičia,

    

                   Vedenie školy oznamuje všetkým zákonným zástupcom študentov Gymnázia J. C. Hronského, že od 4. apríla 2018 z bezpečnostno – prevádzkových dôvodov prechádzame na elektronický dochádzkový systém študentov.

    

    Dnes Vaše deti priniesli domov modrý plástový čip s kódom, ktorý je  určený na zaznamenanie príchodu do školy a odchodu z nej.

   Od 4. apríla 2018 je  každý študent povinný prísť do školy vchodom A alebo C a čipom označiť svoj príchod na zariadení, ktoré sa nachádza na stene pred vrátnicou vo vestibule školy / oproti vchodu A /.

   Pri odchode zo školy, a to z akýchkoľvek dôvodov, je potrebné taktiež označiť odchod zo školy použitím čipu. Študent vychádza zo školy opäť vchodom A, a to aj po odstravovaní sa v školskej jedálni.

    

   Výhody elektronického dochádzkového systémom pre rodičov:

   • tak ako rodič pozerá známky v elektronickej žiackej knižke, tak si môže prezrieť dochádzku svojho dieťaťa priamo v mobile,
   • rodič vie,  kedy dieťa prišlo a kedy odišlo zo školy,
   • rodičia, ktorí nemajú daný typ mobilu si môžu dochádzku dieťaťa do školy pozrieť  v počítači.

    

   Pri strate čipu je študent povinný zaplatiť 1 € a dostane nový čip s novým kódom.

    

   Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na partnerskú spoluprácu v záujme bezpečnosti Vašich detí a nšixch študentov školy.

   Bližšie informácie technického charakteru Vám, milí rodičia, podá kolega Mgr. Martin Bačiak na:  baciak.martin@gmail.com

    

                                                                         PaedDr. Erika Repková

                                                                                riaditeľka školy

    

  • Deň otvorených dverí 2018

   Do galérie Deň otvorených dverí 2018 boli pridané fotografie.

   Ďakujeme všetkým študentom GJCH, ktorí sa podieľali na prezentácii našej školy. Atmosféra bola výborná, prezentácie kvalitné, ohlasy návštevníkov väčšinou pozitívne - nahliadnite do nášho školského časopisu Macejko. Ďakujeme všetkým, ktorí nás navštívili a veríme, že sa u nás cítili dobre. Tešíme sa na tých, ktorí prídu na našu školu študovať. (admin NP)

  • Vianočné Košice 2017

   Do galérie Vianočné Košice 2017 boli pridané fotografie.

  • Vianočný volejbalový turnaj 2017

   Do galérie Vianočný volejbalový turnaj 2017 boli pridané fotografie.

  • Exkurzia do sklárskeho skanzenu 2017

   Do galérie Exkurzia do sklárskeho skanzenu 2017 boli pridané fotografie.

  • Exkurzia BA - Human body

  • Pasovanie prvákov do študentského stavu 2017

   Do galérie Pasovanie prvákov do študentského stavu 2017 boli pridané fotografie.

  • Exkurzia do Osvienčimu
   20. 10. 2017

   Do galérie Exkurzia do Osvienčimu boli pridané fotografie.

  • Cezpoľný beh -okresné kolo
   25. 9. 2017

   Jedná sa o postupovú súťaž družstiev a najlepšie družstvo chlapcov a dievčat sa zúčastní krajského kola v Liptovskom Mikuláši.  Dňa 19. 9. 2017 sa v Jedľovinách konalo okresné kolo ( ďalej O.K. ) stredných škôl v cezpoľnom behu. O.K. sa zúčastnili všetky stredné školy nášho okresu a my sme sa v silnej konkurencii nestratili. Tak ako minulý rok tak aj tento rok naše dievčatá nesklamali a

   vybojovali si postup do krajského kola .  

   Reprezentovali nás:                    

   Dominika Vaceková

   Katarína Rošková

   Martina Marušáková, všetky z III.A

    Naši chlapci v konkurencii deviatich stredných škôl skončili na 4. mieste.

                       Družstvo tvorili:

   Matúš Černek,                         I.A

   Adam Šútovec,                       II.A

   Peter Boháčik,                        III.A

    ĎAKUJEME  ZA  VZORNÚ REPREZENTÁCIU ŠKOLY !!!!!!!!!

    

    

    

    

    

  • Exkurzia - Kremnica-B.Štavnica
   9. 6. 2017

   Do galérie Exkurzia - Kremnica-B.Štavnica boli pridané fotografie.

  • Aktualizácia údajov

   Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
  • Ďakujeme "Medveďom z Turca"
   7. 6. 2017

   Do galérie Ďakujeme "Medveďom z Turca" boli pridané fotografie.

  • Opäť úspech v biologickej olympiáde

   Opäť úspech v biologickej olympiáde

   Ako i po minulé roky bol náš študent Alexander Kmeť, toho roku už štvrták, úspešným riešiteľom biologickej olympiády na krajskej i celoslovenskej úrovni. Toho roku sa umiestnil v krajskom kole na 4. mieste a bol úspešným riešiteľom, na celoslovenskom kole sa v popredných miestach neumiestnil, no splnil kritériá, aby sa stal úspešným riešiteľom. K úspechom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

  • Naši maturanti 2017
   17. 5. 2017

   Do galérie Naši maturanti 2017 boli pridané fotografie.

  • Exkurzia -Liptov- 2.A-12.05.2017
   15. 5. 2017

   Do galérie Exkurzia -Liptov- 2.A-12.05.2017 boli pridané fotografie.

  • Majstrovstva kraja v atletike
   15. 5. 2017

                 Majstrovstvá kraja v atletike.

         Dňa 4. mája 2017 sa konalo krajské kolo v atletike. Krajské kolo sa konalo na atletickom štadióne v Martine.  Krajského kola sa zúčastnili všetci víťazi okresných kôl. Jedná sa o postupovú súťaž a víťazi každej kategórie postupujú majstrovstvá Slovenskej republiky, ktoré  sa budú konať koncom mája.

                         DOMINIKA  VACEKOVÁ

                            / víťaz okresného kola/

    vo svojej obľúbenej disciplíne – 800 m skončila na veľmi peknom

                     2. mieste.

   Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu  našej školy a okresu.

  Novinky

  Kontakt

  • Gymnázium Jozefa Cígera Hronského
   Ulica M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky
  • +421434282119
   +421434301491 - fax

  Fotogaléria