Navigácia

Navigácia

           

                                                       Vzdelávajme  po novom - aktuálny projekt

        Gymnázium J.C.Hronského vo Vrútkach je  štátnym štvorročným gymnáziom s bohatou históriou. Naše gymnázium je spádové pre okolité dediny a môže sa pochváliť nejedným úspechom. Úspechy však neprichádzajú samé, je za nimi každodenná práca učiteľov, túžba žiakov po nových poznatkoch a vedomostiach, vzájomné dobré vzťahy a v neposlednom rade aj rodinná atmosféra. Žiaci k nám prichádzajú z Vrútok, Martina a okolia za kvalitným vzdelávaním. Naša škola ako každá iná stredná škola zápasí so zlou finančnou situáciou. Riešenie situácie s využitím entuziazmu pedagogických zamestnancov ponúka práve operačný program „Vzdelávanie“. Tento program  ponúka možnosť čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci opatrenia Premena tradičnej školy na modernú. Naša škola využila túto možnosť a na základe výzvy Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ  úspešne  podala projekt s názvom „Vzdelávajme po novom“. Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí zamestnanci školy a žiaci školy.

        Projekt bol schválený a bola podpísaná zmluva o poskytnutí financií. Jedná sa o „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ a začal sa realizovať v marci 2014. Finančné prostriedky získané z projektu sme premenili na moderné zariadenie, vybavenie, didaktickú techniku a nové počítačom podporované laboratórium, ktoré sa bude využívať pri výučbe prírodovedných predmetov a telesnej a športovej výchovy.

        Projekt je zameraný na zmodernizovanie a zefektívnenie výučby na našej škole. Hlavnou oblasťou je E-learning a počítačom podporované prírodovedné laboratórium. V rámci projektu učitelia našej školy absolvovali školenia pre E-learning, naučili sa pracovať v prostredí Coach 6, zdokonalili sa v práci s PC a digitálnou kamerou.

       Úsilie pedagogických zamestnancov smeruje k tomu, aby vychovávali zdravo sebavedomých, ale aj citlivých a tvorivých mladých ľudí, ktorí sa uplatnia nielen u nás doma ale aj za hranicami našej vlasti.


                                                              Mgr. Beata Tomčíková

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Novinky

  Kontakt

  • Gymnázium Jozefa Cígera Hronského
   Ulica M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky
  • +421434282119
   +421434301491 - fax

  Fotogaléria