Navigácia

Navigácia

  Úradné hodiny a rozvrh

  Úradné hodiny

  Číslo telefónu školy:  +421 43 4282119

                            fax:  +421 43 4301491

  E-mail: spojenaskolavrutky@gmail.com

   

  Web stránka:  http://gymvrutky.edupage.org/

                        www.spojenaskolavrutky.sk              

   

   

  Úradné hodiny zamestnancov školy:

   

  Riaditeľka školy: PaedDr. Erika Repková

  na základe dohody každý deň od 8,00 hod - 16,00 hod 

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre Gymnázium J.C. Hronského: Mgr. Beata Tomčíková

  na základe dohody každý deň od 8,00 hod - 15,00 hod

  Sekretariát riaditeľky školy - vedúca administratívna pracovníčka: Katarína Pevalová

  stránkové hodiny: pondelok - piatok

                                 7,15 - 7,45

                               12,30 - 14,00 

  Výchovný poradca: Mgr. Miroslava Fegyesová

  pondelok  12,20 - 13,05

  štvrtok      10,30 - 11,15   a podĺa dohody

  Vyučujúci: podľa dohody

   

   

   

   

   

  Novinky

  Kontakt

  • Gymnázium Jozefa Cígera Hronského
   Ulica M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky
  • +421434282119
   +421434301491 - fax

  Fotogaléria