• Úradné hodiny

    • Úradné hodiny zamestnancov školy:

     Riaditeľka školy: Mgr. Lenka Šluchová

     na základe dohody každý deň od 800 hod - 1600 hod.

     Zástupkyňa riaditeľky školy pre Gymnázium J.C. Hronského: Mgr. Beata Tomčíková

     na základe dohody každý deň od 800 hod. - 1500 hod.

     Sekretariát riaditeľky školy - vedúca administratívna pracovníčka: Denisa Gondošová

     stránkové hodiny: každý deň  700 - 1500 hod.

     Výchovný poradca: Mgr. Jana Repoňová

     konzultácie: utorok  1135 - 1220  hod., alebo dohodou vopred na tel. čísle školy alebo mailovej adrese: janareponova@spojenaskolavrutky.sk

     Kariérový poradca: Mgr. Miroslava Fegyesová

     konzultácie: utorok  1130 - 1330  hod. alebo dohodou vopred osobne, na tel. čísle školy alebo mailovej adrese: miroslavafegyesova@spojenaskolavrutky.sk

     Vyučujúci: podľa dohody