• Školský výlet Trenčín ......
     • Školský výlet Trenčín ......

     • Školský rok sme sa ako trieda II.A rozhodli ukončiť výletom na Trenčiansky hrad. Počasie spríjemnilo atmosféru návštevy historických pamiatok v centre mesta. Navštívili sme hradné priestory za účasti sprievodcu a tiež sa dozvedeli veľa zaujímavých faktov o stredovekom práve v Katovom dome. Spoločne sme strávili príjemný deň a upevnili tak vzťahy v triede.

    • Navštívili sme muzikál Voda (a krv) nad vodou.....
     • Navštívili sme muzikál Voda (a krv) nad vodou.....

     • Naši študenti  sa 13.6.2024  vybrali za kultúrou do Bratislavy, kde navštívili Novú scénu.

      Muzikál plný romantiky, dynamiky a hitov od Elánu je  naozaj úspešný muzikál, o čom svedčí fakt, že sála Novej scény v Bratislave v tento večer bola vypredaná.  A naozaj bolo na čo pozerať!  Predstavenie trvalo tri hodiny, ale nás aj napriek tomu stále držalo v strehu. Dej bol naozaj strhujúci a plný zvratov. Známe piesne od Elánu len podčiarkovali úžasnú atmosféru. Ľúbostný príbeh Lukáša a Terezy, ktorí sa musia popasovať s ťažkými prekážkami, ktoré im život prináša do cesty, si okamžite získal všetkých.

      Toto predstavenie sa nám páčilo a odporúčame ho všetkým milovníkom muzikálov, ale aj tým, ktorí si tento žáner ešte nevyskúšali. Pútavý príbeh si vás určite získa a navyše, tak ako aj my, si budete môcť spolu s hercami zaspievať tie najväčšie hity od Elánu. Výkony hercov ako aj tanečníkov boli naozaj famózne. Ďakujeme za  výnimočný kultúrny zážitok. Domov sme sa vrátili v neskorých nočných hodinách, ale spokojní a plní zážitkov.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným a hlavne  CVČ v KNT za zorganizovanie tejto akcie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    • A predsa sme boli.......
     • A predsa sme boli.......

     • Viedeň – hlavné mesto Rakúska, významná metropola v strednej Európe, lákajúca množstvo turistov z celého sveta, zlákala aj nás, gymnazistov.

      Po takmer päťhodinovej ceste sme vystúpili na Námestí Márie Terézie, kde sme sa šli pozrieť do prírodovedného múzea na vystavené vypreparované zvieratá a minerály rôznych druhov a veľkostí. Je až neskutočné, čo všetko dokáže príroda vytvoriť. Zaujímavosťou bola i vystavená 25-tisíc rokov stará Willendorfská venuša, ktorá nás prekvapila svojou miniatúrnou veľkosťou. 

        Po návšteve múzea sme sa presunuli historickými uličkami až k Dómu sv. Štefana, v ktorom sme si spravili krátku prehliadku. Určite si všetci budeme dlho pamätať  Schönbrunn so svojimi krásnymi záhradami a bohatou históriou.

        V autobuse sme si zaspievali,  čím sme si spríjemnili cestu domov. Viedeň nesklamala, exkurziu by sme si radi zopakovali.  Ďakujeme za skvelú atmosféru a nové zážitky.

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     • Dňa 4.6.2024 študenti 2.AG absolvovali účelové cvičenie na Martinských holiach. Najprv sme vystúpili ku delu, ktoré sa tu nachádza.  Po krátkej prestávke sme sa v smere označenia presunuli ku pamätníku francúzskych vojakov, ktorí tu bojovali počas SNP. Dozvedeli sme sa niečo viac o tomto pamätnom mieste. Naša pešia turistika pokračovala ukrajovaním ďalších kilometrov smerom na Martinské hole. Tento naplánovaný cieľ zvládli všetci, za čo si zaslúžili malé občerstvenie a chvíľku oddychu. Cesta smerom na dol rýchlo ubiehala a všetci sme sa spokojní a plní zážitkov vrátili domov. Aj napriek nepriaznivému počasiu môžeme konštatovať, že aj túra počas daždivého počasia má svoje čaro.

    • TERÉNNA PRAX BIOLOGICKO-GEOGRAFICKÉHO ZAMERANIA
     • TERÉNNA PRAX BIOLOGICKO-GEOGRAFICKÉHO ZAMERANIA

     • Dňa 04.06.2024 prebehla II. časť Terénnej praxe našich prvákov. 

      NÁUČNÝM CHODNÍKOM Jánošíkove diery nás viedla sprievodkyňa z NP Malá Fatra, ktorá študentom poskytla výklad o chránených územiach, endemitoch, reliktoch a pod. Počas prechodu tiesňanovu cez lávky a rebríky sme sa zastavili pri náučných tabuliach, pri ktorých prebiehala diskusia o chránených rastlinách a živočíchoch. Výklad bol doplnený aktivitami o národných parkoch, chránených územiach, zvukoch prírody, kde študenti využili všetky svoje vedomosti a v skupinách pracovali na ich riešení.

      Ďakujeme správe NP Malá Fatra za zorganizovanú akciu.

       

     • Oznam o konaní druhého kola prijímacích skúšok

     • Gymnázium J.C.Hronského otvára 2. kolo prijímacích skúšok pre štvorročné štúdium na nenaplnený počet 10  miest

      Termín prijímacích skúšok pre druhé kolo  bude  18. júna 2024 o 8:00 v budove školy. 

      Do prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorí doručia do 14. júna 2024 riadne vyplnenú prihlášku na adresu školy poštou, elektronicky prostredníctvom EduPage alebo osobne.

      Kritériá prijatia na štúdium sú rovnaké ako v 1. kole prijímacích skúšok.

      Pozvánky  na prijímacie skúšky budú zaslané  prostredníctvom EduPage.

      Výsledky budú zverejnené 18.6.2024 na dverách budovy školy a na stránke: https://gymvrutky.edupage.org/

       

     • Riaditeľské voľno

     • V dňoch 22.05. a  23.05.2024 budú mať žiaci 1. až 3. ročníka gymnázia 

      RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      z dôvodu konania maturitných skúšok.

      Obedy si treba odhlásiť.

      Mgr. Lenka Šluchová - RŠ

    • Slávnostná rozlúčka s maturantmi
     • Slávnostná rozlúčka s maturantmi

     • Utorkové predpoludnie, dňa 14.05.2024 bolo pre našich tohtoročných  maturantov posledným, pretože pred samotnou ústnou maturitnou skúškou prišli naposledy do školy, rozlúčiť sa so svojimi učiteľmi a mladšími spolužiakmi.Dnes, keď symbolicky otočili list v kalendári, určite  si uvedomili, že prišiel jeden deň, ktorý je čímsi výnimočný - výnimočný tým, že je ich posledným školským dňom. 

      Slávnostná rozlúčka sa začala v školskej telocvični,  kde vo  svojom príhovore poďakovali svojej triednej učiteľke, pani riaditeľke a celému pedagogickému zboru za obetavosť, cenné rady a vedomosti, ktoré sa učitelia počas celých štyroch  rokov snažili žiakom predať.

      Po príhovore zaznela pre maturantov študentská hymna Gaudeamus igitur. Hneď po odznení posledných tónov sa mikrofónu zhostila pani riaditeľka , ktorá žiakom popriala veľa úspechov nielen pri zvládnutí maturitnej skúšky, ale i v ich ďalšom osobnom či pracovnom živote. Po príhovore pani riaditeľky sa našim maturantom prihovorili naši prváci, ktorí im všetkým odovzdali malý darček, ktorý bol prichystaný pre nich. Záverečné slová patrili pani zástupkyni, ktorá vo svojom príhovore zhodnotila pôsobenie 4.AG triedy na škole a  zaželala všetkým na maturitách šťastnú ruku pri ťahaní maturitných zadaní a veľa šťastia na ceste životom.

      Prajeme  našim maturantom veľa šťastia a úspechov pri skúške dospelosti.

     • Oznam o audite

     • V mesiaci apríl 2024 bolo na Spojenej škole (org. zložky MŠ, ZŠ, a GYM) vykonané preverenie účtovnej závierky  - AUDIT.

      Záver

      „Na základe nášho preverenia, okrem vplyvov skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienený záver, sme nezistili žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sme sa domnievali, že účtovná závierka nevyjadruje verne, vo všetkých významných súvislostiach, finančnú situáciu organizácie Spojená škola k 31. decembru 2023 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.“

      Rožňava, 16. apríla 2024

       

      GemerAudit, spol. s.r.o.

      Šafárikova 65

      048 01 Rožňava

      Licencia UDVA č. 195

    • GIRLS DAY vo firme Siemens-healthineers
     • GIRLS DAY vo firme Siemens-healthineers

     • Dátum 25.04.2024 je venovaný práve dievčatám, aby im priblížil IT sektor a možnosti štúdia, prácu a podnikanie v tejto oblasti.

      Tento rok dievčatá z II.A triedy navštívili firmu Siemens v Žiline, ktorá sa podieľa na vývoji kódu pre medicínsku techniku. Na stretnutí sa dozvedeli nové informácie o fungovaní IT firmy, zamestnanci im porozprávali svoje príbehy, ako sa k technológiam dostali a sprevádzali ich pracovnými miestnosťami s výkladom a ukážkami napr. vývojom softvéru.
      Toto všetko bolo doplnené aj o aktivity, pri ktorých dievčatá zistili, čo všetko obnáša pozícia IT analytičky. Celý program bol veľmi zaujímavý, dievčatá boli obohatené o nové vedomosti.
      Firme Siemens ďakujeme za takúto možnosť. Možno sa niektorá z dievčat rozhodne pokračovať v štúdiu práve týmto smerom.

     • Skrátenie vyučovania

     • Riaditeľka Spojenej školy na Ulici M. R. Štefánika 1 vo Vrútkach

      oznamuje,

      že  vzhľadom  na  absolvovanie  vzdelávania  pedagógov  základnej  školy a  gymnázia  podľa §79 ods.3 Zákona č.138/2019 Z.z., bude 30.04.2024 z organizačných dôvodov vyučovanie končiť o 11:25 hod.

       

      Mgr. Lenka Šluchová

      riaditeľka školy

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Aj Zem má svoj sviatok, každoročne ho slávime 22. apríla. V tento deň sa milióny ľudí na celom svete spájajú s cieľom poukázať na environmentálne problémy, znečistenie a klimatickú krízu, ktoré ohrozujú ľudstvo aj našu planétu. 

      Pri príležitosti Dňa Zeme sa naši študenti gymnázia rozhodli prispieť k ochrane životného prostredia, a to tak, že v areáli školy vysadili stromy. Ich iniciatíva je obdivuhodná a ukazuje, že každý môže mať pozitívny vplyv na našu planétu. Vysádzanie stromov je dôležité, pretože stromy nám poskytujú kyslík, čistia vzduch a zabraňujú erózii pôdy. Týmto jednoduchým činom študenti prejavili svoj záujem o prírodu a prispeli k udržateľnosti nášho prostredia pre budúce generácie. Je skvelé vidieť, ako sa mladí ľudia angažujú v ochrane životného prostredia a robia pozitívne zmeny a teší nás, že každá trieda má svoj strom o ktorý sa bude zodpovedne starať. 

      Študentská rada ďakuje všetkým študentom, ktorí sa dobrovoľne zapojili !

       

       

    • Protidrogová osveta pre žiakov stredných škôl v ÚVTOS pre mladistvých Sučany
     • Protidrogová osveta pre žiakov stredných škôl v ÚVTOS pre mladistvých Sučany

     • Dňa 18.4.2024 sa na pôde ÚVTOS pre mladistvých Sučany konala beseda so žiakmi gymnázií. Naše gymnázium vycestovalo do susednej obce so žiakmi tretieho ročníka. Hlavná myšlienka tejto akcie bola zameraná na prevenciu v rámci kriminálnej činnosti v oblasti užívania a obchodovania s drogami, omamnými a inými psychotropnými látkami.
      V úvode privítal všetkých prítomných riaditeľ ústavu. Predstavil prítomnú prokurátorku z Okresnej prokuratúry Martin, preventistku Okresného riaditeľstva PZ v Martine a vedúceho oddelenia výkonu trestu ÚVTOS v Sučanoch.
      V rámci akcie boli študenti informovaní o rôznych typoch drog a návykových látkach, o trestno-právnej zodpovednosti pri užívaní, výrobe ako aj distribúcií drog a iných omamným látok. Študentom bola priblížená modelová situácia vyšetrovacieho procesu, ako aj samotného súdneho konania po vznesení obvinenia. V závere im bola predstavená história ústavu, kultúrna a osvetová činnosť, ktorá je poskytovaná mladistvým v ústave, ako aj možnosti vzdelávania a pracovného zaradenia. V závere bol program obohatený o besedu s odsúdeným, ktorý bol do ústavu umiestnený práve pre užívanie drog. Pri prezentácií svojho životného príbehu sa snažil prítomným porozprávať svoj príbeh o tom, ako mu drogy ovplyvnili život. Rozprával tiež o tom, ako si predstavuje svoj život pre prepustení na slobodu.
      Čo dodať na záver? Uvedená akcia bola veľmi zaujímavou a dúfajme, že pre prítomných študentov aj poučnou natoľko, že sa kvôli drogám, prípadne inej trestnej činnosti nedostanú do Ústavu výkonu trestu odňatia slobody pre mladistvých
      Sučany.

    • Oznam
     • Oznam

     • Dňa 09.04. 2024  o 16:30 - sa uskutočnia triedne schôdze rodičovského združenia + konzultácie s jednotlivými vyučujúcimi.

      Program: 16:30 - 16:45 - krátke triedne RZ

                       16:45 - 17:30 - konzultácie podľa harmonogramu

      Účasť nutná! 

    • Deň učiteľov - 28. marec
     • Deň učiteľov - 28. marec

     •       „Učiteľ musí byť umelcom vrelo milujúcim svoju prácu."

                                         A.P. Čechov

      Vedeli ste, že práve 28.marca, v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, oslavujeme deň učiteľov? Chceli by sme preto touto cestou poďakovať všetkým našim učiteľom, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetavosť poďakovanie.

       Na našej škole zaznel o deň skôr (27. marca) rozhlas, zazneli blahoželania, pesničky na želanie a ďakovné slová. Do ďalších rokov Vám milí učitelia, želáme najmä pevné zdravie, entuziazmus, chuť pracovať a aby ste sa stali pre svojich žiakov neúnavnými hľadačmi pravdy a svetla na ceste ich poznania. Lebo ako povedal veľký pedagóg, nazývaný aj „učiteľ národov“ Ján Amos Komenský: „Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia.“

      Milí učitelia, za všetko Vám veľmi pekne ĎAKUJEME.