Navigácia

Navigácia

  • 5. 3. 2018

   Aktualizovali sme modul Prijímacie skúšky

  • Deň otvorených dverí 2018

   Do galérie Deň otvorených dverí 2018 boli pridané fotografie.

   Ďakujeme všetkým študentom GJCH, ktorí sa podieľali na prezentácii našej školy. Atmosféra bola výborná, prezentácie kvalitné, ohlasy návštevníkov väčšinou pozitívne - nahliadnite do nášho školského časopisu Macejko. Ďakujeme všetkým, ktorí nás navštívili a veríme, že sa u nás cítili dobre. Tešíme sa na tých, ktorí prídu na našu školu študovať. (admin NP)

  • Vianočné Košice 2017

   Do galérie Vianočné Košice 2017 boli pridané fotografie.

  • Vianočný volejbalový turnaj 2017

   Do galérie Vianočný volejbalový turnaj 2017 boli pridané fotografie.

  • Exkurzia do sklárskeho skanzenu 2017

   Do galérie Exkurzia do sklárskeho skanzenu 2017 boli pridané fotografie.

  • Exkurzia BA - Human body

  • Pasovanie prvákov do študentského stavu 2017

   Do galérie Pasovanie prvákov do študentského stavu 2017 boli pridané fotografie.

  • 20. 10. 2017

   Do galérie Exkurzia do Osvienčimu boli pridané fotografie.

  • Aktualizácia údajov

   Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
  • 25. 9. 2017

   Jedná sa o postupovú súťaž družstiev a najlepšie družstvo chlapcov a dievčat sa zúčastní krajského kola v Liptovskom Mikuláši.  Dňa 19. 9. 2017 sa v Jedľovinách konalo okresné kolo ( ďalej O.K. ) stredných škôl v cezpoľnom behu. O.K. sa zúčastnili všetky stredné školy nášho okresu a my sme sa v silnej konkurencii nestratili. Tak ako minulý rok tak aj tento rok naše dievčatá nesklamali a

   vybojovali si postup do krajského kola .  

   Reprezentovali nás:                    

   Dominika Vaceková

   Katarína Rošková

   Martina Marušáková, všetky z III.A

    Naši chlapci v konkurencii deviatich stredných škôl skončili na 4. mieste.

                       Družstvo tvorili:

   Matúš Černek,                         I.A

   Adam Šútovec,                       II.A

   Peter Boháčik,                        III.A

    ĎAKUJEME  ZA  VZORNÚ REPREZENTÁCIU ŠKOLY !!!!!!!!!

    

    

    

    

    

  • 9. 6. 2017

   Do galérie Exkurzia - Kremnica-B.Štavnica boli pridané fotografie.

  • 7. 6. 2017

   Do galérie Ďakujeme "Medveďom z Turca" boli pridané fotografie.

  • Opäť úspech v biologickej olympiáde

   Ako i po minulé roky bol náš študent Alexander Kmeť, toho roku už štvrták, úspešným riešiteľom biologickej olympiády na krajskej i celoslovenskej úrovni. Toho roku sa umiestnil v krajskom kole na 4. mieste a bol úspešným riešiteľom, na celoslovenskom kole sa v popredných miestach neumiestnil, no splnil kritériá, aby sa stal úspešným riešiteľom. K úspechom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

  • 17. 5. 2017

   Do galérie Naši maturanti 2017 boli pridané fotografie.

  • 15. 5. 2017

   Do galérie Exkurzia -Liptov- 2.A-12.05.2017 boli pridané fotografie.

  • 15. 5. 2017

                 Majstrovstvá kraja v atletike.

         Dňa 4. mája 2017 sa konalo krajské kolo v atletike. Krajské kolo sa konalo na atletickom štadióne v Martine.  Krajského kola sa zúčastnili všetci víťazi okresných kôl. Jedná sa o postupovú súťaž a víťazi každej kategórie postupujú majstrovstvá Slovenskej republiky, ktoré  sa budú konať koncom mája.

                         DOMINIKA  VACEKOVÁ

                            / víťaz okresného kola/

    vo svojej obľúbenej disciplíne – 800 m skončila na veľmi peknom

                     2. mieste.

   Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu  našej školy a okresu.

  • 17. 3. 2017

   Do galérie Lyžiarsky výcvikový kurz boli pridané fotografie.

  • 10. 2. 2017

   Dňa 18.1.2017 som sa ja, Renáta Najšlová a Patrik Tomáš zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom jazyku. Spolu sme sa zhodli, že zúčastnenie sa olympiády bola pre nás dobrá skúsenosť. Mohli sme si otestovať naše vedomosti v anglickom jazyku a pritom spoznať nových ľudí. Ja som sa umiestnila v kategórii B1 na druhom mieste a Patrik v kategórii B2 na štvrtom mieste. Som  veľmi rada, že som mala možnosť zúčastniť sa a reprezentovať seba a svoju školu. Celkovo tento deň  deň hodnotím veľmi pozitívne.

                                                                                                                                   Renáta Najšlová II.A trieda

    

                                                                                                                         

  Novinky

  Kontakt

  • Gymnázium Jozefa Cígera Hronského
   Ulica M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky
  • +421434282119
   +421434301491 - fax

  Fotogaléria