Navigácia

Navigácia

  • Zmena čísla účtu v ŠJ od januára

   Školská jedáleň Na Ul. M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky

   Oznam pre stravníikov SÚRNE!!! ZMENA čísla účtu!!! Žiadam dodržať pokyny.

   Z dôvodu zmeny zákona a príkazu zriaďovateľa Mesta Vrútky od 01.01.2018 dochádza k zmene stravovacieho účtu na: SK77 0200 0000 0022 7098 2058, variabilné symboly zostávajú. Žiadam Vás, aby nikto neuhrádzal príkazy na stravu na mesiac 01/ 2018 v mesiaci december. Platby môžu prebiehať až od 1.01.2018 v prospech nového čísla účtu, ďalej je potrebné nahlásiť nový účet do banky pre trvalé príkazy. Ak náhodou niekto platbu uhradí v starom roku tak Vám ju prepošleme naspäť na Váš účet a platbu treba opäť zopakovať v novom roku. Poštové poukazy školská jedáleň nebude na január  tlačiť, kto bude šek potrebovať, tak bude k dispozícii v školskej jedálni od 04. 01. 2018(pre šeky chodiť zozadu ŠJ) od 8,30 hod do 15,00 hod. Ďakujem Ščurová Mariana-riaditeľka ŠJ.

  • Exkurzia do sklárskeho skanzenu 2017

   Do galérie Exkurzia do sklárskeho skanzenu 2017 boli pridané fotografie.

  • Pasovanie prvákov do študentského stavu 2017

   Do galérie Pasovanie prvákov do študentského stavu 2017 boli pridané fotografie.

  • 20. 10. 2017

   Do galérie Exkurzia do Osvienčimu boli pridané fotografie.

  • Aktualizácia údajov

   Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
  • 25. 9. 2017

   Jedná sa o postupovú súťaž družstiev a najlepšie družstvo chlapcov a dievčat sa zúčastní krajského kola v Liptovskom Mikuláši.  Dňa 19. 9. 2017 sa v Jedľovinách konalo okresné kolo ( ďalej O.K. ) stredných škôl v cezpoľnom behu. O.K. sa zúčastnili všetky stredné školy nášho okresu a my sme sa v silnej konkurencii nestratili. Tak ako minulý rok tak aj tento rok naše dievčatá nesklamali a

   vybojovali si postup do krajského kola .  

   Reprezentovali nás:                    

   Dominika Vaceková

   Katarína Rošková

   Martina Marušáková, všetky z III.A

    Naši chlapci v konkurencii deviatich stredných škôl skončili na 4. mieste.

                       Družstvo tvorili:

   Matúš Černek,                         I.A

   Adam Šútovec,                       II.A

   Peter Boháčik,                        III.A

    ĎAKUJEME  ZA  VZORNÚ REPREZENTÁCIU ŠKOLY !!!!!!!!!

    

    

    

    

    

  • 9. 6. 2017

   Do galérie Exkurzia - Kremnica-B.Štavnica boli pridané fotografie.

  • 7. 6. 2017

   Do galérie Ďakujeme "Medveďom z Turca" boli pridané fotografie.

  • Opäť úspech v biologickej olympiáde

   Ako i po minulé roky bol náš študent Alexander Kmeť, toho roku už štvrták, úspešným riešiteľom biologickej olympiády na krajskej i celoslovenskej úrovni. Toho roku sa umiestnil v krajskom kole na 4. mieste a bol úspešným riešiteľom, na celoslovenskom kole sa v popredných miestach neumiestnil, no splnil kritériá, aby sa stal úspešným riešiteľom. K úspechom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

  • 17. 5. 2017

   Do galérie Naši maturanti 2017 boli pridané fotografie.

  • 15. 5. 2017

   Do galérie Exkurzia -Liptov- 2.A-12.05.2017 boli pridané fotografie.

  • 15. 5. 2017

                 Majstrovstvá kraja v atletike.

         Dňa 4. mája 2017 sa konalo krajské kolo v atletike. Krajské kolo sa konalo na atletickom štadióne v Martine.  Krajského kola sa zúčastnili všetci víťazi okresných kôl. Jedná sa o postupovú súťaž a víťazi každej kategórie postupujú majstrovstvá Slovenskej republiky, ktoré  sa budú konať koncom mája.

                         DOMINIKA  VACEKOVÁ

                            / víťaz okresného kola/

    vo svojej obľúbenej disciplíne – 800 m skončila na veľmi peknom

                     2. mieste.

   Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu  našej školy a okresu.

  • 17. 3. 2017

   Do galérie Lyžiarsky výcvikový kurz boli pridané fotografie.

  • 10. 2. 2017

   Dňa 18.1.2017 som sa ja, Renáta Najšlová a Patrik Tomáš zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom jazyku. Spolu sme sa zhodli, že zúčastnenie sa olympiády bola pre nás dobrá skúsenosť. Mohli sme si otestovať naše vedomosti v anglickom jazyku a pritom spoznať nových ľudí. Ja som sa umiestnila v kategórii B1 na druhom mieste a Patrik v kategórii B2 na štvrtom mieste. Som  veľmi rada, že som mala možnosť zúčastniť sa a reprezentovať seba a svoju školu. Celkovo tento deň  deň hodnotím veľmi pozitívne.

                                                                                                                                   Renáta Najšlová II.A trieda

    

                                                                                                                         

  • 2. 2. 2017

   Do galérie Deň otvorených dverí boli pridané fotografie.

  • 11. 1. 2017

   Do galérie Vianočná akadémia boli pridané fotografie.

  • 11. 1. 2017

   Do galérie Aj u nás chodil Mikuláš boli pridané fotografie.

  • 11. 1. 2017

   Do galérie Exkurzia do Krakowa boli pridané fotografie.

  Novinky

  Kontakt

  • Gymnázium Jozefa Cígera Hronského
   Ulica M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky
  • +421434282119
   +421434301491 - fax

  Fotogaléria