Navigácia

Navigácia

    • KOŽAZ 2018

      Do galérie KOŽAZ 2018 boli pridané fotografie.

      Vjúni 2018 opäť "Medvede z Turca" zorganizovali zaujímavé aktivity pre našich študentov 3. ročníka v rámci Kurzu Ochrany života a zdravia. Aj na fotkách vidno, že to bol super deň.  Tešíme sa a ďakujeme . -admin-

    • Úspešná chemička

      Do galérie Úspešná chemička boli pridané fotografie.

      Viktória Pikulíková sa na Krajskom kole chemickej olympiády umiestnila na krásnom 4. mieste. V júli 2018 absolvovala letné sústredenie pre chemikov. Veríme, že ju čakajú ďalšie úspechy a k dosiahnutým gratulujeme. -admin-

    • Naši maturanti 2017/2018

      Naším maturantom držíme palce!!!

    • Aktualizácia údajov

      Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
    • Aktualizácia údajov

      Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
    • Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019

    • Postupujeme na majstrovstvá Slovenska v behu na 1500 m

                                             ATLETIKA

                          MAJSTROVSTVÁ KRAJA  V ATLETIKE SŠ

        Dňa  15. 05. 2018 sa na štadióne v Martine konalo krajské kolo stredných škôl v atletike.  Jedná sa o postupovú súťaž jednotlivcov . Víťazi každej disciplíny postupujú na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať 19. 06. 2018 v Nových Zámkoch.

               NAŠA ŠKOLA MÁ PO PIATICH ROKOCH ZASTÚPENIE NA MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA V BEHU NA 1500 m A TO ZÁSLUHOU NAŠEJ  

                       DOMINIKY  VACEKOVEJ

         

      Štafeta našich dievčat skončila na

                      1. mieste

      Podľa pravidiel súťaže štafety na  Majstrovstvá  Slovenska  nepostupujú.                         

      ĎAKUJEME  ZA  VZORNÚ REPREZENTÁCIU ŠKOLY A BUDEME DRŽAŤ PALCE NA MAJSTROVSTVÁCH  SLOVENSKA!!!!!!!!!

                                                                                                                       BT

    • ZDRAVÁ A BEZPEČNÁ ŠKOLA  Na Gymnáziu J. C. Hronského vo Vrútkach

      ZDRAVÁ A BEZPEČNÁ ŠKOLA  Na Gymnáziu J. C. Hronského vo Vrútkach

       

       Vážení rodičia,

       

                      Vedenie školy oznamuje všetkým zákonným zástupcom študentov Gymnázia J. C. Hronského, že od 4. apríla 2018 z bezpečnostno – prevádzkových dôvodov prechádzame na elektronický dochádzkový systém študentov.

       

       Dnes Vaše deti priniesli domov modrý plástový čip s kódom, ktorý je  určený na zaznamenanie príchodu do školy a odchodu z nej.

      Od 4. apríla 2018 je  každý študent povinný prísť do školy vchodom A alebo C a čipom označiť svoj príchod na zariadení, ktoré sa nachádza na stene pred vrátnicou vo vestibule školy / oproti vchodu A /.

      Pri odchode zo školy, a to z akýchkoľvek dôvodov, je potrebné taktiež označiť odchod zo školy použitím čipu. Študent vychádza zo školy opäť vchodom A, a to aj po odstravovaní sa v školskej jedálni.

       

      Výhody elektronického dochádzkového systémom pre rodičov:

      • tak ako rodič pozerá známky v elektronickej žiackej knižke, tak si môže prezrieť dochádzku svojho dieťaťa priamo v mobile,
      • rodič vie,  kedy dieťa prišlo a kedy odišlo zo školy,
      • rodičia, ktorí nemajú daný typ mobilu si môžu dochádzku dieťaťa do školy pozrieť  v počítači.

       

      Pri strate čipu je študent povinný zaplatiť 1 € a dostane nový čip s novým kódom.

       

      Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na partnerskú spoluprácu v záujme bezpečnosti Vašich detí a nšixch študentov školy.

      Bližšie informácie technického charakteru Vám, milí rodičia, podá kolega Mgr. Martin Bačiak na:  baciak.martin@gmail.com

       

                                                                            PaedDr. Erika Repková

                                                                                   riaditeľka školy

       

    • Deň otvorených dverí 2018

      Do galérie Deň otvorených dverí 2018 boli pridané fotografie.

      Ďakujeme všetkým študentom GJCH, ktorí sa podieľali na prezentácii našej školy. Atmosféra bola výborná, prezentácie kvalitné, ohlasy návštevníkov väčšinou pozitívne - nahliadnite do nášho školského časopisu Macejko. Ďakujeme všetkým, ktorí nás navštívili a veríme, že sa u nás cítili dobre. Tešíme sa na tých, ktorí prídu na našu školu študovať. (admin NP)

    • Vianočné Košice 2017

      Do galérie Vianočné Košice 2017 boli pridané fotografie.

    • Vianočný volejbalový turnaj 2017

      Do galérie Vianočný volejbalový turnaj 2017 boli pridané fotografie.

    • Exkurzia do sklárskeho skanzenu 2017

      Do galérie Exkurzia do sklárskeho skanzenu 2017 boli pridané fotografie.

    • Exkurzia BA - Human body

    • Pasovanie prvákov do študentského stavu 2017

      Do galérie Pasovanie prvákov do študentského stavu 2017 boli pridané fotografie.

    • Exkurzia do Osvienčimu
      20. 10. 2017

      Do galérie Exkurzia do Osvienčimu boli pridané fotografie.

    • Cezpoľný beh -okresné kolo
      25. 9. 2017

      Jedná sa o postupovú súťaž družstiev a najlepšie družstvo chlapcov a dievčat sa zúčastní krajského kola v Liptovskom Mikuláši.  Dňa 19. 9. 2017 sa v Jedľovinách konalo okresné kolo ( ďalej O.K. ) stredných škôl v cezpoľnom behu. O.K. sa zúčastnili všetky stredné školy nášho okresu a my sme sa v silnej konkurencii nestratili. Tak ako minulý rok tak aj tento rok naše dievčatá nesklamali a

      vybojovali si postup do krajského kola .  

      Reprezentovali nás:                    

      Dominika Vaceková

      Katarína Rošková

      Martina Marušáková, všetky z III.A

       Naši chlapci v konkurencii deviatich stredných škôl skončili na 4. mieste.

                          Družstvo tvorili:

      Matúš Černek,                         I.A

      Adam Šútovec,                       II.A

      Peter Boháčik,                        III.A

       ĎAKUJEME  ZA  VZORNÚ REPREZENTÁCIU ŠKOLY !!!!!!!!!

       

       

       

       

       

    • Exkurzia - Kremnica-B.Štavnica
      9. 6. 2017

      Do galérie Exkurzia - Kremnica-B.Štavnica boli pridané fotografie.

    • Ďakujeme "Medveďom z Turca"
      7. 6. 2017

      Do galérie Ďakujeme "Medveďom z Turca" boli pridané fotografie.

    • Opäť úspech v biologickej olympiáde

      Opäť úspech v biologickej olympiáde

      Ako i po minulé roky bol náš študent Alexander Kmeť, toho roku už štvrták, úspešným riešiteľom biologickej olympiády na krajskej i celoslovenskej úrovni. Toho roku sa umiestnil v krajskom kole na 4. mieste a bol úspešným riešiteľom, na celoslovenskom kole sa v popredných miestach neumiestnil, no splnil kritériá, aby sa stal úspešným riešiteľom. K úspechom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Naši maturanti 2017
      17. 5. 2017

      Do galérie Naši maturanti 2017 boli pridané fotografie.

    Novinky

    Kontakt

    • Gymnázium Jozefa Cígera Hronského
      Ulica M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky
    • +421434282119
      +421434301491 - fax

    Fotogaléria